Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 112,3%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind juli uit op 112,3%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad 112,5%.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 112,3% is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in juli van 111,8% naar 111,7%.

Ontwikkelingen in juli

De rente daalde in juli. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat het fonds dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Dit heeft een negatief effect op de dekkingsgraad.

SPT heeft beperkt last gehad van de negatieve ontwikkelingen op de financiële markten. De actuele dekkingsgraad is de afgelopen maand licht gedaald: -0,1%.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.