Nieuws

SPT publiceert jaarverslag en verkort jaarverslag 2017

In het jaarverslag leest u alles over de cijfers en ontwikkelingen bij SPT in 2017. Het bestuur legt met dit verslag verantwoording af over het gevoerde beleid van vorig jaar. Ook het verkort jaarverslag 2017 is voor u beschikbaar. In deze korte versie van het jaarverslag komen de belangrijkste ontwikkelingen bij SPT aan bod.

In het jaarverslag 2017 vindt u onder meer informatie over:

  • de kerncijfers
  • de financiële situatie; een overzicht van de verplichtingen en het belegd vermogen
  • de risico’s die er zijn en hoe het bestuur daarmee omgaat
  • het verslag en de verantwoording van de Raad van toezicht
  • het verslag van het verantwoordingsorgaan en de reactie van het bestuur hierop

In het verkort jaarverslag komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

  • de financiële situatie
  • de toekomst van SPT
  • de ambities van het fonds
  • de communicatie over uw pensioen 

Meer informatie
Wilt u meer weten? Bekijk het jaarverslag of het verkort jaarverslag

Bron: Bestuur