Nieuws

Mijnpensioenoverzicht.nl nu ook voor gepensioneerden

Hebt u pensioen opgebouwd bij meerdere pensioenfondsen en/of verzekeraars en wilt u weten hoeveel pensioen er voor u is? Ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl voor een overzicht van uw opgebouwde pensioen. Sinds kort staat hier ook informatie op over pensioenen die al zijn ingegaan.

Nederlandse pensioenfondsen, verzekeraars én de Sociale Verzekeringsbank (de instantie die de AOW regelt) leveren gegevens aan voor deze website. Als u inlogt met uw DigiD, ziet u een overzicht van uw opgebouwde pensioen en uw AOW-pensioen van de overheid.

Informatie voor gepensioneerden

Tot voor kort was op www.mijnpensioenoverzicht.nl alleen informatie te vinden over pensioenen die nog niet waren ingegaan. Maar sinds april dit jaar kunnen gepensioneerden ook terecht op deze website. Elk kwartaal wordt de informatie geactualiseerd. Het gaat om informatie over:

  1. ouderdomspensioen dat uitgekeerd wordt aan gepensioneerden van een fonds, en
  2. partnerpensioen dat uitgekeerd wordt aan nabestaanden.

U ziet ook hoeveel partnerpensioen er geregeld is voor uw eventuele partner als u komt te overlijden.

Uitzondering: wezenpensioen

Ontvangt u een wezenpensioen? Hierover vindt u geen informatie op deze website. Bekijk daarvoor het pensioenoverzicht dat u van ons fonds ontvangt.

Nieuwsgierig?

Log in met uw DigiD op www.mijnpensioenoverzicht.nl en kijk wat er voor u (en uw eventuele nabestaanden) is geregeld.

Bron: Pensioenregister