Nieuws

Concept verslag Algemene Vergadering staat online

De Algemene Vergadering van Deelnemers vond dit jaar plaats op dinsdag 20 juni. Ongeveer 90 deelnemers waren naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen om deze vergadering bij te wonen. Het concept verslag van de vergadering is nu beschikbaar op deze website.

Onderwerpen

Tijdens de Algemene Vergadering werd onder meer teruggeblikt op 2016. Daarbij kwamen de verslagen van het bestuur, de Raad van Toezicht en het Verantwoordingsorgaan over 2016 aan bod. Daarnaast vormden de issues op governance-gebied een belangrijk onderdeel van de vergadering.      

Meer informatie

U vindt het concept verslag van de Algemene Vergadering op de documentenpagina van deze website.