Nieuws

Dekkingsgraad daalt naar 127,7% in oktober

In oktober daalde de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,0%-punt van 128,7% naar 127,7%. De beleidsdekkingsgraad steeg met 0,1%-punt van 126,5% naar 126,6%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsraad van het fonds kwam eind oktober uit op 127,7%. Dat is een daling van 1,0%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind oktober uit op 126,6% (september 126,5%).

Wat gebeurde er in oktober?

In oktober zagen we een lichte stijging van de rente. Dat is gunstig want als de rente stijgt, hoeft SPT minder geld in kas te hebben om alle pensioenen in de toekomst te kunnen betalen. Het vermogen van SPT nam iets af. Deze daling is met name een gevolg van de terugval van de aandelenbeurzen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen daalde de actuele dekkingsgraad met 1,0%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.