Nieuws

Daling dekkingsgraad in december

In december daalde de actuele dekkingsgraad van SPT met 2,4%-punt van 126,5% naar 124,1%. De beleidsdekkingsgraad steeg daarentegen licht met 0,2%-punt van 123,8% naar 124,0%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsraad van het fonds kwam eind december uit op 124,1%. Dat is een daling van 2,4%-punt ten opzichte van de maand ervoor. Belangrijkste oorzaak van de daling is de doorberekening van de toeslagverlening in de pensioenverplichtingen per ultimo december 2022.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind december uit op 124,0% (november: 123,8%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in december?

In december steeg de rente. Dat is positief, want als de rente stijgt hebben we minder geld in kas nodig om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De financiële markten ontwikkelden zich in december nadelig, hetgeen een negatief effect op onze beleggingen had.

Samen met de doorrekening van actuariële grondslagen zoals de toeslagverlening, zorgden deze ontwikkelingen voor een daling van onze actuele dekkingsgraad met 2,4%-punt. De beleidsdekkingsgraad steeg licht met 0,2%-punt.

Ten opzicht van december 2021 is de actuele beleidsdekkingsgraad per ultimo 2022 gestegen met 1,8%-punt en de beleidsdekkingsgraad met 4,0%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.