Nieuws

Stijging dekkingsgraad zet door in april

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind april uit op 113,8%. Onze actuele dekkingsgraad steeg in april van 118,2% naar 119,7%. Dit betekent dat er ongeveer 1,20 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    Deze stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind april uit op 119,7%, een stijging van 1,5%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind april uit op 113,8% (maart: 112,9%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen. SPT mag de pensioenen verhogen als op 30 september van een kalenderjaar de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.

Ontwikkelingen in april

Vanwege de hoge renteafdekking (85%) en een kleine aandelenportefeuille (20%), is de dekkingsgraad van SPT minder gevoelig voor beweging op de financiële markten. Toch profiteerde SPT in april van de stijging van de rente. Als de rente stijgt, hoeft SPT namelijk minder geld in kas te houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het vermogen van SPT bleef in april nagenoeg gelijk. Deze ontwikkelingen zorgden samen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt.

SPT heeft inmiddels initiatieven in gang gezet richting overheid om een verlaging van de 110% toeslagdrempel te bepleiten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.