Nieuws

Beleidsdekkingsgraad 31 januari: 111,3%

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle toekomstige pensioenverplichtingen van SPT naar haar deelnemers.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind januari uit op 111,3%. Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 111,3% (december 111,1%) is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Deze beleidsdekkingsgraad is bepalend of een fonds mag indexeren of moet korten. SPT mag een toeslag verlenen boven op de nominale uitkering als op het ijkpunt 30 september van een kalenderjaar de beleidsdekkingsgraad hoger is dan 110%.

De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind januari uit op 115,5%, op hetzelfde niveau als per eind december.

Ontwikkelingen in januari

In januari is de marktrente licht gestegen. Daardoor dalen de verplichtingen van SPT op de langere termijn. Meestal heeft dat een positief effect op de dekkingsgraad. In januari moest echter wettelijk de rekenrente worden verlaagd. Dit veroorzaakt een toename van de verplichtingen. Voor SPT was dit effect beperkt, aangezien het fonds relatief minder lange verplichtingen heeft. De aandelenbeurzen gaven over de maand januari een gemengd beeld, met een lichte stijging in Europa (AEX +1,9%) en een lichte daling in Amerika (S&P -1,1%).

Per saldo bleef de actuele dekkingsgraad stabiel op 115,5% en steeg beleidsdekkingsgraad licht met 0,2%-punt naar 111,3%.

SPT heeft inmiddels initiatieven in gang gezet richting overheid om een verlaging van de 110% toeslagdrempel te bepleiten. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen op dit gebied.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.