Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juni: 110,7%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind juni uit op 110,7% Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 110,7% (mei 110,8%)  is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind juni uit op 110,1% (mei 109,8%).

Ontwikkelingen in juni

In juni ging het goed met de aandelenmarkten, daardoor groeide het vermogen en steeg de actuele dekkingsgraad van ons pensioenfonds. De rente daalde echter licht in juni. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Per saldo is de actuele dekkingsgraad van SPT de afgelopen maand met 0,3%-punt gestegen.

Bij de huidige stand van zaken zijn er geen directe gevolgen voor uw pensioen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.