Nieuws

Beleidsdekkingsgraad februari: 111,8%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind februari uit op 111,8%. Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 111,8% (januari 111,9%)  is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind februari uit op 110,1% (januari 112,5%).

Ontwikkelingen in februari

In februari zijn de financiële markten fors gedaald als gevolg van het coronavirus. De AEX-index is de afgelopen maand met ongeveer 9% teruggelopen en ook de rente is fors naar beneden gegaan. Beide ontwikkelingen zijn ongunstig voor pensioenfondsen. Aangezien SPT een gesloten fonds is neemt het slechts beperkt risico: zo belegt SPT maar voor 20% in aandelen, en wordt een groot deel van het renterisico afgedekt (85%). Per saldo is de actuele dekkingsgraad met 2,4% gedaald.

Recente ontwikkelingen in maart

Door de verdere expansie van het coronavirus is de onzekerheid de afgelopen weken fors toegenomen. Veel landen proberen om met (veelal) strenge maatregelen de verdere verspreiding van het virus tegen te gaan Hierdoor worden de internationale handel en het bedrijfsleven hard getroffen waardoor de aandelenbeurzen wereldwijd scherp zijn gedaald . Zo is de AEX met ongeveer 30% gedaald (medio maart), de aandelenportefeuille van SPT is ongeveer 25% minder waard geworden. Dit heeft gevolgen voor de dekkingsgraad van SPT, de actuele dekkingsgraad is op dit moment ongeveer 105% (gemiddeld  bij andere pensioenfondsen: 83%) De beleidsdekkingsgraad komt op dit moment uit op ongeveer 111% (gemiddeld bij andere pensioenfondsen: 102%). Door de relatief lage exposure naar aandelen en de hoge afdekking van het renterisico bij SPT zijn er bij de huidige stand van zaken geen directe gevolgen voor uw pensioen. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet.

Onze uitbetalingsverplichtingen komen niet in gevaar. Wij betalen uw pensioen aan u uit zoals u van ons gewend bent. Lees meer.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.