Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 110,8%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind augustus uit op 110,8%. Dit betekent dat ongeveer 1,11 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 110,8% (juli 110,6%) is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind augustus uit op 112,6% (juli 110,7%).

Ontwikkelingen in augustus

In de maand augustus zijn de financiële markten met name in de Verenigde Staten fors gestegen onder invloed van de stimuleringsmaatregelen van de Centrale Banken. Met name de technologiesector heeft hiervan geprofiteerd. Verder is de rente in de maand augustus licht gestegen. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat ons fonds op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. De financiële positie van SPT is per saldo met 1,9%-punt verbeterd.

Andere ontwikkelingen

Begin september heeft het Actuarieel Genootschap (AG) nieuwe cijfers naar buiten gebracht over de levensverwachting. Uit de cijfers blijkt dat de levensverwachting voor de gemiddelde Nederlander iets is teruggelopen. Dit is met name een gevolg van de griepgolf in 2018, de invloed van corona is hierin nog niet meegenomen. De nieuwe cijfers over de levensverwachting hebben naar verwachting een licht positief effect op de dekkingsgraad van SPT. Hoeveel dat is, is nu nog niet bekend. We houden u op de hoogte.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.