Nieuws

Beleidsdekkingsgraad oktober: 111,6%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind oktober uit op 111,6%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 111,6% is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam per eind oktober uit op 111,8%.

Ontwikkelingen in oktober

De rente steeg in oktober, dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. Een hogere rente betekent dat SPT op lange termijn minder geld opzij hoeft te zetten om (in de toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. SPT heeft ervoor gekozen het renterisico voor een groot gedeelte af te dekken in geval van een rentedaling. Dat betekent dat SPT bij een rentestijging minder profiteert van deze stijging.

Als gevolg van de rentestijging zijn de verplichtingen van het fonds gedaald. Hierdoor is de actuele dekkingsgraad met 0,9%- punt gestegen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.