‘We gaan voor het beste resultaat voor onze deelnemers’

Maak kennis met Gertjan Dicker, de nieuwe voorzitter van SPT

Gertjan Dicker is de nieuwe voorzitter van het bestuur van SPT. Wie is Gertjan en hoe bevalt zijn functie tot nu toe? We zochten hem op voor een goed gesprek.

Tot 2018 was Gertjan Dicker kaakchirurg in het Elkerliek ziekenhuis in Helmond. Daar was hij opleider voor kaakchirurgie en decaan voor de medisch-specialistische opleidingen. In het verleden was hij onder andere voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. De afgelopen jaren was hij voorzitter van de Sectie Tandarts Specialisten van de KNMT en adviseur van het bestuur van de KNMT.

‘Op dit moment ben ik voorzitter van SPT’, vertelt Gertjan. ‘Daarnaast ben ik voorzitter van de Raad van Toezicht van een afdeling Kaakchirurgie in de Randstad. En bestuurder bij de Stichting Scheidsgerecht Gezondheidszorg. Samen met mijn vrouw pas ik een dag in de week op onze oudste kleindochter. Dat vind ik hartstikke leuk om te doen.’

Al langer betrokken bij SPT

Sinds 1 juli 2023 is Gertjan officieel voorzitter van ons fonds. Hoewel hij vooral bestuurservaring in zijn eigen vakgebied heeft, is de pensioenwereld niet helemaal nieuw voor hem. Hij vertelt: ‘Samen met SPT-bestuurder Meilof Snijder heb ik de beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten (BPVT) opgericht. Ik ben dus al lange tijd betrokken bij het fonds en weet wat er speelt.’

Betrokken zijn bij een fonds is iets anders dan het fonds besturen. Hoe gaat dat tot nu toe? ‘Heel goed. SPT heeft zijn zaken goed op orde. Het bestuur functioneert goed en dat geldt ook voor de Raad van Toezicht, het verantwoordingsorgaan en de Beroepspensioenvereniging Tandartsen en Tandarts-specialisten (BPVT). Wat ik erg fijn vind: er zijn twee bestuurders met een tandheelkundige achtergrond en twee bestuurders met een pensioenachtergrond. Die combinatie draagt bij aan een goede verbinding tussen bestuur en deelnemers. Met het oog op de toekomst van ons fonds, vind ik dat heel belangrijk.’

Goed voorbereiden op de toekomst

‘Er speelt natuurlijk veel op dit moment, met het vernieuwde pensioenstelsel en de toekomst van ons fonds. Heel interessant, want er moet veel gebeuren. De belangrijkste vraag is nu: gaan we overstappen naar het vernieuwde pensioenstelsel? Omdat we een gesloten fonds zijn, is dat niet verplicht. En als we overstappen: hoe zorgen we ervoor dat de belangen van onze deelnemers optimaal worden behartigd?’

‘Wat betekent de Wet toekomst pensioenen (WTP) voor de toekomst van ons fonds? Ook dat is een belangrijke vraag. Tot voor kort dachten we dat ons fonds nog wel een jaar of 10 mee zou kunnen. Maar misschien is dat wel wat korter. We staan er nu financieel heel goed voor. Dat brengt ons in een goede positie om in gesprek te gaan met partijen waarmee we willen samenwerken.’

‘Er zijn nog geen keuzes gemaakt. De werkgroep Toekomst SPT zet alle mogelijke scenario’s op een rij. In de werkgroep zitten het bestuur van ons fonds, de voorzitters van de BPVT en het verantwoordingsorgaan én enkele externe pensioendeskundigen. De werkgroep rekent ook door wat die scenario’s betekenen voor onze deelnemers. Wat mij betreft is het een absolute eis dat we een scenario kiezen dat het best mogelijke resultaat geeft voor onze deelnemers.’

In gesprek met deelnemers

Naar verwachting volgt het besluit over het te volgen scenario in de zomer van 2024. Maar eerst gaat het fonds in gesprek met de deelnemers. Gertjan: ‘We vinden het belangrijk om onze deelnemers goed te informeren over de toekomst van het fonds en over hun pensioen. En om te luisteren naar hun wensen. Daarom organiseren we begin 2024 informatiebijeenkomsten voor deelnemers. Die bijeenkomsten zijn straks live te bezoeken, maar ook online te volgen. Zo kan iedereen die dat wil erbij zijn.’