Uw pensioen wordt verhoogd met 0,67%

Het bestuur van SPT heeft besloten om de pensioenen per 1 januari 2019 met 0,67% te verhogen. Dit geldt voor zowel de opgebouwde pensioenaanspraken als de pensioenen die zijn ingegaan. 

In de wet is voorzien dat pensioenen kunnen worden verhoogd vanaf een dekkingsgraad van 110% of hoger. De beleidsdekkingsgraad per 30 september is hiervoor maatgevend. De beleidsdekkingsgraad van SPT steeg het afgelopen jaar van 111,9% naar 113,7%. Op basis hiervan heeft het bestuur besloten om de opgebouwde en ingegane pensioenen per 1 januari 2019 te verhogen met 0,67%.

SPT streeft naar een verhoging van 1,15% per jaar. Voor deze verhoging was een beleidsdekkingsgraad nodig geweest van 116,6%.

Verhoging is voorwaardelijk

SPT probeert uw pensioen elk jaar met 1,15% te verhogen. Met de verhoging wil het fonds de pensioenen zoveel mogelijk waardevast houden. Het gaat dit jaar om een beperkte verhoging (een gedeeltelijke toeslag).

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de verhoging van uw pensioen? Kijk dan bij Verhoging pensioen in het deel van deze website voor deelnemers of pensioengerechtigden. Alle regels die SPT hanteert bij het bepalen van de pensioenverhoging vindt u in onze ABTN. Onze actuele financiële positie ziet u in deze grafiek.