Deelnemerspanel is gestart, maar zoekt nog leden

Inmiddels hebben zich 10 deelnemers aangemeld voor ons deelnemerspanel. Deze panelleden zijn in oktober officieel van start gegaan. Via een online vragenlijst gaven zij hun mening over verschillende vormen van communicatie.

We zijn nog op zoek naar nieuwe leden voor het deelnemerspanel. Het plan is om volgend jaar 4 keer een beroep te doen op het panel. Wij stellen het zeer op prijs als er met ons meegedacht wordt. Bent u bereid om ons te helpen bij het verbeteren van de communicatie? Meld u dan aan!

Doel van het deelnemerspanel is onder meer om inzicht te krijgen in de sterke en zwakke punten van onze communicatie met u als deelnemer. Met behulp van die informatie willen we de communicatie nog beter laten aansluiten op uw wensen en behoeften.

Volledig online

Deelnemen aan het panel kan volledig online. De vragen gaan voornamelijk over communicatiemiddelen en -onderwerpen en overige fondsaangelegenheden.

Aanmelden

Wilt u dat uw mening telt? Meld u dan aan voor ons deelnemerspanel! Stuur een e-mail naar infofonds@spt.nl en vermeld daarin:

  • uw voor- en achternaam
  • uw geboortedatum, en
  • of u deelnemer bent of pensioengerechtigde.