Concept verslag Algemene Vergadering staat online

De Algemene Vergadering van Deelnemers vond dit jaar plaats op dinsdag 26 juni. Ongeveer 40 aanwezigen waren naar de Jaarbeurs in Utrecht gekomen om deze vergadering bij te wonen. Het concept verslag van de vergadering is beschikbaar op deze website.

Onderwerpen

Tijdens de Algemene Vergadering stond het bestuur nadrukkelijk stil bij de governance problemen met de BPVT die in 2017 speelden. Iedereen die betrokken is bij SPT werd opgeroepen om zich te focussen op waar het om gaat bij het fonds: een goed pensioen voor de deelnemers en pensioengerechtigden.

Daarna stond de Algemene Vergadering voor een groot deel in het teken van het jaarverslag, waarin het bestuur verantwoording aflegt over het in 2017 gevoerde beleid   

Meer informatie

U vindt het concept verslag van de Algemene Vergadering op de documentenpagina van deze website.