Terugblik Algemene Ledenvergadering BPVT

Op dinsdag 22 juni 2021 vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de BPVT plaats. In verband met de coronamaatregelen, was het een digitale vergadering. Wat kwam er aan bod? 

De voorzitter van de BPVT gaf een toelichting op het jaarverslag en de resultatenrekening over 2020 en de begroting van 2021.

(Her)benoemingen bestuur SPT en BPVT

De vergadering heeft Onno Kouwenberg herbenoemd als bestuurslid van de BPVT. Het bestuur van de BPVT heeft, na de ledenraadpleging, Meilof Snijder herbenoemd als bestuurslid van SPT en Conchita Mulder-Volkers als nieuw bestuurslid van SPT.

Decharge aan het bestuur

Tenslotte verleenden de leden decharge aan het BPVT-bestuur voor het gevoerde beleid over 2020. 

Tot slot

Het bestuur van de BPVT wenst de (her)benoemde leden veel succes voor de komende termijn. Het bestuur van BPVT wenst ook de nieuw benoemde leden van het Verantwoordingsorgaan (Wilma Beers en Mees van de Lagemaat) en van de Raad van Toezicht (Lenneke Roodenburg) veel succes in hun nieuwe functie.