BPVT-bestuur kijkt terug op geslaagde vergadering

18 juli 2019

Dinsdagavond 25 juni 2019 werd de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van de BPVT gehouden. De vergadering vond plaats in een plezierige sfeer. Het bestuur kijkt mede daardoor terug op een geslaagde vergadering.

De voorzitter van de BPVT gaf een toelichting op het jaarverslag en de resultatenrekening over 2018 en de begroting van 2019. Verder was de vergadering unaniem positief over de voorgenomen benoeming van de heer Covers als lid van het bestuur SPT, tevens voorzitter van de beleggingscommissie. In de volgende vergadering van het BPVT-bestuur zal dit besluit formeel worden bekrachtigd.

Tenslotte verleenden de leden decharge aan het BPVT-bestuur voor het gevoerde beleid over 2018. Nadat de vergadering was gesloten, vond een informeel samenzijn plaats met een hapje en een drankje.