Hoeveel krijgt u?

Verhoging pensioen

De kosten van levensonderhoud stijgen met de jaren. Wij proberen daarom elk jaar uw pensioen te verhogen. Dat noemen we ook wel toeslagverlening of indexatie. De verhoging zorgt ervoor dat uw pensioen zijn waarde houdt en wordt uitgedrukt in een percentage.

De aanpassingen in de afgelopen jaren

De verhoging verschilt van jaar tot jaar. SPT heeft uw pensioen de afgelopen jaren als volgt aangepast:

Over het jaar:

Dat is per:

De prijzen stegen toen met:

2023: 2,72% 1 januari 2024

3,8%

2022: 2,16% 1 januari 2023

10%

2021: 1,41% 1 januari 2022 2,7%
2020: 0,16% 1 januari 2021 1,27%
2019: 0,36% 1 januari 2020 2,6%
2018: 0,67% 1 januari 2019 1,7%
2017: 0,11% 1 januari 2018 1,4% 

Wanneer krijgt u een verhoging?

U hebt niet automatisch recht op een verhoging. Dat kan alleen als het fonds er financieel goed genoeg voor staat.

Aan de hand van de dekkingsgraad aan het eind van het derde kwartaal van het jaar besluit het bestuur of, en zo ja hoeveel uw pensioen verhoogd wordt per 1 januari van het volgende jaar. Hierbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Naar inschatting leidt de toeslagverlening niet tot een dekkingsgraad lager dan 110%.
  • Procentuele wijzigingen in de hoogte van de pensioenverplichtingen wegens wijzigingen in de levensverwachting van de populatie van het fonds, worden verrekend in de te verlenen toeslag.

Hoeveel pensioen krijgt u?

Ga naar de beveiligde online omgeving Mijn SPT en kijk hoeveel pensioen er voor u is geregeld bij ons fonds.