Over ons

Klachten en geschillen

SPT voert uw pensioenregeling met de grootst mogelijke zorg uit. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over:

  • de manier waarop dit gebeurt, of
  • de manier waarop u bent behandeld of geïnformeerd.

Wat kunt u doen?

1. Een klacht indienen

Wanneer u een klacht of geschil hebt, dan kunt u een brief of e-mail sturen naar onze helpdesk.

Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, hebben wij uw klantnummer en telefoonnummer nodig. Uw klantnummer vindt u op de brieven die u van ons ontvangt.

2. Als u het niet eens wordt

Komt u er niet uit met de helpdesk? Dan kunt u een brief of e-mail sturen gericht aan het bestuur.
In deze brief of e-mail dienen de volgende gegevens te staan:

  • uw naam en adres
  • de datum waarop de brief of e-mail is geschreven
  • een omschrijving van uw klacht of het geschil, en
  • uw motivering.

U ontvangt binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging.

Het bestuur stuurt uw klacht of geschil door naar een commissie die bestaat uit de voorzitter van het fonds, de voorzitter van het Verantwoordingsorgaan en een onafhankelijke jurist. Deze commissie stelt een onderzoek in en informeert u schriftelijk over haar besluit, de conclusies en aanbevelingen. Dit gebeurt binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. Deze termijn kan met maximaal 4 weken worden verlengd.
De commissie kan ook besluiten dat de klacht of het geschil aan het bestuur moet worden voorgelegd. In dat geval ontvangt u schriftelijk een besluit van het bestuur.

3. Bij afwijzing: de Ombudsman Pensioenen

Wanneer u het niet eens bent met het besluit van de commissie of het bestuur, kunt u terecht bij de Ombudsman Pensioenen. Dit is een onafhankelijke instantie die klachten en geschillen behandelt over de uitvoering van de pensioenregelingen. U kunt pas een beroep doen op de ombudsman als u de bovenstaande stappen hebt doorlopen.

Dit zijn de contactgegevens van de Ombudsman Pensioenen:

Postbus 93560
2509 AN Den Haag
Telefoon: 070-349 96 20

Meer informatie

U vindt de klachten- en geschillenregeling van SPT in het pensioenreglement.