Over ons

Financiële positie

De financiële positie van ons pensioenfonds is te zien aan de dekkingsgraadGraadmeter voor de financiële positie van het pensioenfonds. Een dekkingsgraad van 105 procent betekent dat tegenover iedere euro die aan pensioen uitgekeerd moet worden, € 1,05 in kas zit..

Overzicht dekkingsgraad

Hieronder ziet u in een grafiek hoe de dekkingsgraad zich heeft ontwikkeld.

De dekkingsgraad is een momentopname. De dekkingsgraad wordt uitgedrukt in een percentage. Dit percentage geeft de verhouding weer tussen het kapitaal dat SPT bezit en het kapitaal dat SPT nodig heeft. Bij een dekkingsgraad van bijvoorbeeld 105% heeft het fonds €1,05 in kas voor elke euro die het aan pensioen moet betalen.

Omdat het pensioenfonds de pensioenen pas (veel) later uitkeert, wordt er met een rente teruggerekend naar een bepaald bedrag dat nodig is. Dit wordt vergeleken met het aanwezige vermogen en zo ontstaat de dekkingsgraad.

Schommelingen

De dekkingsgraad staat niet vast. De financiële positie verandert namelijk continu. Zo stijgt en daalt de waarde van aandelen en andere beleggingen, stijgt of daalt de rente.

Vereist eigen vermogen

Ons fonds is verplicht om maandelijks de beleidsdekkingsgraad te melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De beleidsdekkingsgraad is de gemiddelde dekkingsgraad over de afgelopen 12 maanden.

DNB kijkt of een pensioenfonds een tekort heeft. Dat doet DNB onder meer aan de hand van het vereist eigen vermogenOmvang van het eigen vermogen waarover een pensioenfonds minimaal moet beschikken om op lange termijn aan alle verplichtingen te kunnen voldoen.. Het minimaal vereist eigen vermogen van SPT is 104%. Komt de dekkingsgraad onder dat percentage, dan is er sprake van een dekkingstekortAls het pensioenfonds niet genoeg geld heeft om op lange termijn aan alle verplichtingen te voldoen.