Nieuws

Stijging dekkingsgraad in oktober

In oktober steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,7%-punt van 124,7% naar 126,4%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,3%-punt omhoog van 123,1% naar 123,4%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind oktober uit op 126,4%. Dat is een stijging van 1,7%-punt ten opzichte van de maand ervoor.

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind oktober uit op 123,4% (september: 123,1%). Deze dekkingsgraad is bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in oktober?

De stijging van de dekkingsgraad komt vooral doordat de aandelenmarkten in oktober fors gestegen zijn, gemiddeld met +7%. Daarmee wordt een deel van het verlies van begin dit jaar goedgemaakt. De rente is in oktober nauwelijks veranderd.
Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van de actuele dekkingsgraad met 1,7%-punt. Per saldo is de actuele dekkingsgraad sinds begin dit jaar met 4,1%-punt gestegen en de beleidsdekkingsgraad met 3,4%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.