Nieuws

Dekkingsgraad in augustus met 1,6%-punt omhoog

In augustus steeg de actuele dekkingsgraad van SPT met 1,6%-punt van 123,5% naar 125,1%. De beleidsdekkingsgraad ging met 0,3%-punt omhoog van 122,5% naar 122,8%.

Twee dekkingsgraden

De dekkingsgraad van SPT geeft inzicht in de financiële positie van het pensioenfonds. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen op een bepaald moment en alle huidige en toekomstige pensioenverplichtingen van SPT. We kijken naar twee dekkingsgraden:

  • De actuele dekkingsgraad
    De actuele dekkingsgraad stellen we elke maand vast op de laatste dag van de maand en deze wordt berekend met de rentetermijnstructuur zoals vastgesteld door De Nederlandse Bank (DNB). De actuele dekkingsgraad van het fonds kwam eind augustus uit op 125,1%. Dat is een stijging van 1,6%-punt ten opzichte van de maand ervoor (juli: 123,5%).

  • De beleidsdekkingsgraad
    De beleidsdekkingsgraad is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. Onze beleidsdekkingsgraad kwam eind augustus uit op 122,8% (juli: 122,5%). Deze dekkingsgraad is o.a. bepalend voor het besluit tot verhoging van de pensioenen.

Wat gebeurde er in augustus?

De toename van de actuele dekkingsgraad komt vooral doordat de rente in augustus flink is gestegen. Een hoge rente is goed nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan minder geld in kas nodig hebben om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De verplichtingen van het fonds nemen dan af. Er was ook sprake van een daling van het vermogen als gevolg van een negatief rendement op aandelen. De aandelenbeurzen zijn in de maand augustus met gemiddeld 4% gedaald, de AEX zelfs met 7%. Per saldo was dit effect op de dekkingsgraad kleiner dan het effect van de rentestijging.

Samen zorgden deze ontwikkelingen voor een stijging van onze actuele dekkingsgraad met 1,6%-punt. Ook de beleidsdekkingsgraad steeg met 0,3%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.