Nieuws

Beleidsdekkingsgraad mei: 112,7%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen.

De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind mei uit op 112,7%. Dit betekent dat ongeveer 1,13 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad 112,9%.

Twee dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 112,7% is het gemiddelde van de actuele dekkingsgraden over de afgelopen twaalf maanden. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in mei van 113,0% naar 111,0%.

Ontwikkelingen in mei

De rente is in de maand mei fors gedaald. De rente op 10-jarige staatsleningen is per eind mei zelfs negatief geworden. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds, omdat we dan meer geld in kas moeten houden om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen.

De aandelenbeurzen stonden in mei ook onder druk, zo is de AEX de afgelopen maand met ongeveer 6% gedaald. Dit alles heeft de dekkingsgraden van pensioenfondsen fors onder druk gezet.

SPT heeft ervoor gekozen zich enigszins te beschermen tegen deze ontwikkelingen. Het renterisico wordt daarom grotendeels afgedekt, terwijl het fonds maar beperkt belegt in aandelen (ongeveer 20%).

Per saldo is de actuele dekkingsgraad in mei met 2%-punt gedaald tot 111%.  Gelukkig is dit nog steeds ruim boven het wettelijk vereist eigen vermogen(ongeveer 108%).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.