Nieuws

SPT belegt gezonder

SPT kiest nadrukkelijker voor duurzame en maatschappelijk verantwoorde beleggingen binnen het bestaande beleggingsbeleid. Daarom heeft SPT de door de Verenigde Naties ondersteunde Principles for Responsible Investment (PRI) ondertekend op maandag 2 juli.

Een meer gezonde samenleving

Eerder dit jaar werd het beleggingsbeleid al aangescherpt door investeringen in de tabaksindustrie uit te sluiten. SPT sluit daarmee aan bij de beroepsvereniging KNMT en tandartsen die dagelijks hun bijdrage leveren aan een meer gezonde samenleving.

SPT hanteert al langer een uitsluitingenbeleid dat op voorhand bepaalde activiteiten uitsluit en die SPT niet wil financieren. Als vertrekpunt voor het uitsluitingenbeleid heeft SPT gekozen voor de tien principes van de United Nations Global Compact. SPT omarmt, ondersteunt en past deze principes toe in het beleggingsbeleid.

Overeenkomst PRI

Van links naar rechts: bestuurslid Fokko Covers, Don Gerritsen (PRI) en bestuursvoorzitter Han Bakker na de ondertekening.