Nieuws

Pensioenoverzicht toont straks ook mee- en tegenvallers

Werknemers die pensioen opbouwen (of hebben opgebouwd) via hun werkgever kunnen op verschillende manieren checken hoe hun pensioen ervoor staat.

Enkele mogelijkheden:

1. Uniform Pensioenoverzicht

Deelnemers ontvangen elke 5 jaar een Uniform Pensioenoverzicht (UPO) van SPT.

2. Mijn Pensioencijfers

Voor een online overzicht van uw pensioen bij SPT kunt u inloggen in de beveiligde omgeving Mijn Pensioencijfers.

3. www.mijnpensioenoverzicht.nl

Dit is een landelijke pensioenwebsite van alle pensioenfondsen, verzekeraars en de Sociale Verzekeringsbank. Iedereen die in Nederland pensioen opbouwt (of heeft opgebouwd), vindt hier een compleet én actueel overzicht van zijn of haar pensioen plus de AOW van de overheid.

Nu: één pensioenbedrag

In Mijn Pensioencijfers en op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u 1 pensioenbedrag dat u – volgens het reglement – zou kunnen bereiken als er geen veranderingen plaatsvinden in uw werk of privésituatie én er niets verandert bij ons fonds. Dit wordt ook wel het ‘te bereiken pensioen’ genoemd. (In het UPO staat dit bedrag niet. Daarin leest u hoeveel u tot nu toe hebt opgebouwd.)

Het ‘te bereiken pensioen’ is een schatting, want we kunnen niet in de toekomst kijken. De kans dat u precies dit bedrag krijgt, is klein. Zeker als uw pensioen nog ver weg is.

Straks: drie pensioenbedragen

Om u meer inzicht te geven in hoe uw pensioen er straks kan uitzien, heeft minister Koolmees van Sociale Zaken besloten dat u straks 3 bedragen ziet in plaats van 1:

  • als het niet goed gaat met de economie (dan daalt het bedrag)
  • als alles gaat zoals verwacht (dat is het bedrag dat u nu ziet)
  • als het goed gaat met de economie (dan stijgt het bedrag)

De minister hoopt dat deelnemers door deze informatie een realistischer beeld krijgen van het pensioen dat ze kunnen verwachten en de risico’s die daarmee samenhangen. Dan kunnen ze zich beter voorbereiden op hun pensioen.

Wanneer gaat het in?

Vanaf september 2019 ziet u de 3 bedragen terug op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daarna komen ze ook terug op de andere (online) pensioenoverzichten van pensioenfondsen en verzekeraars in Nederland.

Bron: Pensioenfederatie