Nieuws

Dekkingsgraad februari: 112,6%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT kwam eind februari uit op 112,6%. Dit betekent dat ongeveer 1,13 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de dekkingsgraad nog 112,3%.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 112,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in februari van 114,7% naar 113,9%.

Ontwikkelingen in februari

De rente waarmee SPT zijn financiële positie moet berekenen, steeg in februari. Dat is goed nieuws voor de dekkingsgraad. Hierdoor hoeft het fonds namelijk minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Het vermogen van SPT daalde echter in februari, doordat de beleggingen minder waard werden. Minder vermogen is slecht nieuws voor de dekkingsgraad. De actuele dekkingsgraad daalde daardoor in februari met 0,8%.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.