Nieuws

Dekkingsgraad december: 111,9%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT kwam eind december uit op 111,9%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de dekkingsgraad nog 111,6%.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 111,9% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in december van 113,5% naar 113,3%.

Ontwikkelingen in december

Terugkijkend bleek 2017 een goed jaar voor aandelenbeleggers, aangezien aandelenindices wereldwijd stegen. Aanhoudende economische groei boven de trend hielp bedrijven om sterke winstcijfers neer te zetten, die zorgden voor sterke rendementen op aandelen. In tegenstelling tot de aanvankelijke verwachtingen, deden vastrentende waarden het goed in 2017, mede doordat de inflatiedruk beperkt bleef. Voor de looptijden tot 20 jaar liep de rente nog iets op in december, terwijl de renteniveaus in het segment vanaf 20 jaar nog licht daalden. Ook de aandelenmarkten sloten het jaar in stijl af en noteerden in de laatste maand van het jaar nog een kleine plus.

Ondanks de licht opgelopen rente voor de kortere looptijden, bleef de contante waarde van de pensioenverplichtingen vrijwel gelijk. Dit komt doordat in de pensioenvoorziening reeds rekening is gehouden met de toeslagverlening van 0,11% per 1 januari 2018 en de aanpassing van de kostenvoorziening. Door de oplopende rente daalde de waarde van de vastrentende portefeuille echter wel. Deze daling kon niet geheel gecompenseerd worden door de stijgende aandelen, waardoor de beleggingsportefeuille als geheel licht in waarde daalde. Hierdoor daalde de actuele dekkingsgraad per ultimo december van 113,5% naar 113,3%. De beleidsdekkingsgraad verbeterde wel verder van 111,6% per ultimo november naar 111,9% per ultimo december. De beleidsdekkingsgraad bevindt zich daarmee boven het vereist eigen vermogen van 108,4%.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.