Nieuws

Beleidsdekkingsgraad licht gestegen in september

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind september uit op 113,7%. Dit betekent dat ongeveer 1,14 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad nog 113,6%.

2 dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 113,7% is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in september van 114,4% naar 114,5%.

Ontwikkelingen in september

De rente steeg in september. Dat is goed nieuws voor een pensioenfonds. We hoeven dan minder geld opzij te zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. Onze financiële positie verbetert daardoor. Het vermogen van SPT nam af in september, doordat de waarde van de beleggingen daalde. Deze negatieve ontwikkeling werd echter volledig gecompenseerd door de gestegen rente. De actuele dekkingsgraad steeg daardoor met 0,1%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.