Nieuws

Beleidsdekkingsgraad licht gestegen in juni

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT kwam eind juni uit op 113,3%. Dit betekent dat ongeveer 1,13 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de dekkingsgraad nog 113,1%.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 113,3% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in juni van 113,5% naar 113,4%.

Ontwikkelingen in juni

De rente daalde licht in juni. Een lagere rente is slecht nieuws voor de financiële positie van een pensioenfonds. Als de rente laag is, moeten we meer geld opzij zetten om (in de verre toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg licht in juni. Deze positieve ontwikkeling was echter niet genoeg om het negatieve effect van de gedaalde rente volledig te compenseren. De actuele dekkingsgraad daalde daardoor met 0,1%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.