Nieuws

Beleidsdekkingsgraad juli: 113,4%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT kwam eind juli uit op 113,4%. Dit betekent dat ongeveer 1,13 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de dekkingsgraad nog 113,3%.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 113,4% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in juli van 113,4% naar 114,2%.

Ontwikkelingen in juli

De rente steeg licht in juli. Een hogere rente is goed nieuws voor de financiële positie van een pensioenfonds. Als de rente stijgt, hoeft een fonds namelijk minder geld opzij te zetten om (in de verre toekomst) alle pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen daalde in juli. Deze negatieve ontwikkeling werd echter volledig gecompenseerd door het positieve effect van de gestegen rente. Daardoor steeg de actuele dekkingsgraad met 0,8%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.