Nieuws

Beleidsdekkingsgraad gelijk gebleven in oktober

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De beleidsdekkingsgraad van SPT kwam eind oktober uit op 113,7%. Dit betekent dat ongeveer 1,14 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de beleidsdekkingsgraad eveneens 113,7%.

2 dekkingsgraden

De beleidsdekkingsgraad van 113,7% is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds daalde in oktober van 114,5% naar 112,9%.

Ontwikkelingen in oktober

In de maand oktober daalden de beleggingen van SPT in waarde. Dat komt door verliezen op de aandelenbeurzen en een daling van de rente waarmee het fonds rekent. SPT belegt in aandelen in verschillende categorieën en verschillende landen. We hebben ook andere beleggingen, zoals obligaties (= leningen). Door deze spreiding proberen wij tegenvallers zo goed mogelijk op te vangen.

Afgelopen maand was een erg slechte maand voor de aandelen over de hele wereld, die daalden in waarde. De andere beleggingen bleven ongeveer gelijk, maar compenseerden de daling niet. Daardoor nam het vermogen van SPT af. Omdat ook de rente omlaag ging, stegen de verplichtingen. Bij een lagere rente moet het fonds meer geld opzij zetten om in de toekomst alle pensioenen te kunnen betalen. De beleidsdekkingsgraad bleef gelijk, omdat dit een gemiddelde is over de afgelopen 12 maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.