Nieuws

Beleidsdekkingsgraad augustus: 113,6%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT kwam eind augustus uit op 113,6%. Dit betekent dat ongeveer 1,13 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de dekkingsgraad nog 113,4%.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 113,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in augustus van 114,2% naar 114,4%.

Ontwikkelingen in augustus

De rente daalde licht in augustus. Dat is slecht nieuws voor een pensioenfonds. Net als op een bankrekening, levert een lagere rente op lange termijn minder geld op. Ons fonds beheert het pensioenvermogen van alle deelnemers en gepensioneerden. Een lagere rente betekent dat ons fonds nu meer geld moet reserveren om in de toekomst de pensioenen te kunnen betalen. Ons vermogen steeg licht in augustus. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat de actuele dekkingsgraad steeg met 0,2%-punt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.