Nieuws

Dekkingsgraad gestegen naar 111,6%

De dekkingsgraad van een pensioenfonds zegt iets over de financiële positie. Het geeft de verhouding weer tussen het aanwezige vermogen en de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad van SPT kwam eind november uit op 111,6%. Dit betekent dat ongeveer 1,12 euro beschikbaar is voor iedere euro pensioen die uitbetaald wordt of in de toekomst uitbetaald gaat worden. Een maand eerder was de dekkingsgraad nog 111,1%.

2 dekkingsgraden

De bovenstaande dekkingsgraad van 111,6% is de beleidsdekkingsgraad van het fonds. Dit is het gemiddelde van de laatste 12 actuele dekkingsgraden. Sinds 1 januari 2015 moeten pensioenfondsen de beleidsdekkingsgraad melden aan toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB). De overheid heeft deze regel ingevoerd, omdat de dekkingsgraad hierdoor minder pieken en dalen vertoont. De actuele dekkingsgraad van het fonds steeg in november van 113,3% naar 113,5%.

Ontwikkelingen in november

De wereldeconomie bleef momentum houden in november. Dit werd gestaafd door de belangrijkste BNP-cijfers, waarbij de cijfers over het derde kwartaal duiden op een groei op jaarbasis van 3,3% in de VS, 2,5% in het eurogebied en 1,5% in Japan. Bovendien bleek uit de ‘non-farm payrolls’ dat het aantal banen in de VS met 261.000 was gestegen in oktober. Een krachtig herstel na de neergang in september als gevolg van verschillende orkanen. Hierdoor daalde het werkloosheidspercentage naar 4,1%. Verder blijven de uitkomsten van verschillende onderzoeken wereldwijd bijzonder positief, waardoor het erop lijkt dat het herstel nog geruime tijd aanhoudt. Het positieve economische nieuws bezegelde de marktverwachting dat de FED de rente in december zal verhogen naar 1,5%.

Ondanks het gelijklopen van de economische ontwikkelingen, verschilde de performance van de aandelenmarkten over de verschillende regio’s. De Amerikaanse aandelen stegen voor een achtste maand op rij door optimisme ten aanzien van de vooruitzichten op belastingverlagingen en mogelijk minder stringente wet- en regelgeving. Goede bedrijfswinsten en een sterk economisch momentum zorgden eveneens voor een grotere risicobereidheid bij beleggers. De S&P steeg met 2,8% naar een maandrecord van 2.647. In Europa daalde de EuroStoxx-index daarentegen met 2,2% door een sterkere euro. De yield op de 10-jaars Duitse Bund veranderde vrijwel niet en de bund liet een performance zien van -0,1%.

Door de vlakke renteontwikkeling bleef de contante waarde van de pensioenverplichtingen vrijwel gelijk, evenals de waarde van de vastrentende portefeuille. Doordat tegelijkertijd de aandelenportefeuille – met name door de valuta-afdekking – in waarde steeg, liep de actuele dekkingsgraad per ultimo november op van 113,3% naar 113,5%. De beleidsdekkingsgraad verbeterde daardoor verder van 111,1% per ultimo oktober tot 111,6% per ultimo november. De beleidsdekkingsgraad bevindt zich daarmee boven het vereist eigen vermogen van 108,4%.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ontwikkeling van de dekkingsgraad? Kijk dan in deze grafiek. Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag.