Vacatures Verantwoordingsorgaan

Beste deelnemer,

Wilt u lid worden van het Verantwoordingsorgaan (VO) van SPT?
Dat kan! Er zijn op dit moment twee vacatures.

Het VO bestaat uit minimaal 3 en maximaal 5 leden.
In het VO is één vacature ontstaan door het vertrek van een van de leden, en er komt per 1 juli een tweede vacature, wegens het einde van de maximale benoemingstermijn van een van de andere leden.
Wij streven ernaar om per 1 juli aanstaande tenminste één nieuw lid te benoemen en indien zich meerdere geschikte kandidaten aandienen om ook een tweede nieuw lid te benoemen.

Mocht u belangstelling hebben dan dient u in ieder geval reeds nu of in de toekomst een SPT-pensioen te (gaan) ontvangen. Bovendien heeft u interesse in de pensioenwereld en bent u ook bereid cursussen te volgen om de noodzakelijke kennis op te doen.

Het VO vertegenwoordigt de deelnemers binnen de governance van SPT en houdt een oogje in het zeil op het besturen van het pensioenfonds, waarbij het VO opereert vanuit het standpunt van de deelnemer. Hiertoe legt het bestuur jaarlijks verantwoording af aan het VO.

Voor de beide functies zoeken wij een enthousiaste deelnemer die:

  • over een goed analytisch denkvermogen beschikt;
  • zelfstandig een mening kan vormen met respect voor de mening van anderen;
  • te behandelen documenten en kwesties goed kan doorgronden;
  • de diversiteit in de beroepsgroep goed kent;
  • goed kan samenwerken in een team;
  • belangstelling heeft voor vermogensbeheer op institutioneel niveau;
  • bereid is om door SPT gefaciliteerde opleidingen te volgen om een tekort aan pensioenkennis op fondsniveau aan te vullen.

Gezien de huidige samenstelling van het VO, rekening houdend met SPT’s diversiteitsbeleid, zijn vrouwen en 65-plussers ondervertegenwoordigd.
Met name hen nodigen wij uit om zeker te reageren.

Interesse?
Neem eerst gerust contact op met onze voorzitter van het VO collega D.H.J.M. Ypkemeule (tel: 06 55343000) voor een nadere toelichting e/o eerste kennismaking.

Uw sollicitatie, vergezeld van een cv, kunt u mailen aan VO@spt.nl voor 15-03-2021.