ALM-studie wijst uit: risico en zekerheid in balans

In opdracht van SPT heeft Sprenkels & Verschuren in 2018 een ALM-studie (Asset Liability Management) uitgevoerd. Hierbij werd onderzocht of het huidige beleidskader van SPT nog aansluit bij de doelstellingen en risicohouding van het fonds.

Balans tussen risico en zekerheid

Doel van de studie was om meer inzicht te krijgen in de balans tussen risico en zekerheid. Hierbij werd onder meer gekeken naar de verwachte verhoging van de pensioenen en de kans op het verlagen van de pensioenen. Verder werd uitgebreid stilgestaan bij de pensioenuitkomsten bij verschillende economische scenario’s. Aan de hand hiervan is beoordeeld of het beleidskader en het beleggingsbeleid nog steeds aansluiten bij de doelstellingen van SPT.

De belangrijkste conclusie van de ALM-studie is dat het huidige beleidskader op hoofdlijnen nog steeds voldoet. 

Varianten op huidige beleidskader

Als onderdeel van de ALM-studie onderzocht Sprenkels & Verschuren ook diverse varianten op het huidige beleidskader. Kernvraag daarbij was welke verdeling tussen matchingportefeuille, returnportefeuille en renteafdekking tot optimale beleggingsresultaten leidt.

Elke variant heeft zijn voor- en nadelen. Voor het fondsbestuur is het beperken van de kans op het verlagen van de pensioenen hierbij een zeer belangrijk criterium. Na alle uitkomsten kritisch te hebben bekeken, geeft het bestuur de voorkeur aan het handhaven van het huidige beleggingsbeleid. Dit betekent dat het bestuur vasthoudt aan de huidige allocatie van de beleggingen, namelijk 65% naar staatsleningen (inclusief renteswaps), 20% naar aandelen en 15% naar bedrijfsobligaties. De renteafdekking is gehandhaafd op 85%.

Nader onderzoek

Wel is besloten nader onderzoek te doen naar verdere diversificatie van de aandelenportefeuille. Daarbij wordt onder meer gekeken naar opkomende markten.