Wat is pensioen?

De bouwstenen van uw pensioen

Pensioen is een ruim begrip. Meestal bedoelen we met pensioen het inkomen dat u ontvangt vanaf het moment dat u stopt met werken. U krijgt straks pensioen:

 1. van de overheid
 2. van één of meer pensioenfonds(en) of –verzekeraars, en
 3. van een bank of verzekeraar als u zelf bijspaart voor extra pensioen.

Wanneer we spreken over (uw) pensioen, is het belangrijk om te weten over welk deel van het pensioen het gaat. Deze website gaat over het aanvullend pensioen dat u bij ons pensioenfonds hebt opgebouwd. Hieronder schetsen we het volledige plaatje van het Nederlandse pensioensysteem.

1. Overheid

Wanneer u stopt met werken, hebt u in principe geen inkomsten meer. Nu is het in Nederland in de wet geregeld dat mensen meestal een uitkering krijgen:

 • als ze met pensioen gaan
 • als ze arbeidsongeschikt raken, of
 • als hun partner overlijdt.

Deze wettelijke uitkeringen zijn:

 • AOW Afkorting voor Algemene Ouderdomswet. Op grond van deze wet ontvangt u vanaf een bepaalde leeftijd een ouderdomspensioen van de overheid.
 • WIA Afkorting voor Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Een uitkering van de overheid voor mensen die arbeidsongeschikt zijn.
 • Anw Uitkering die uw partner mogelijk krijgt van de overheid als u komt te overlijden.

Voor alle 3 de uitkeringen gelden voorwaarden. Wilt u weten of u in aanmerking komt voor een van deze uitkeringen? Lees dan de informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank of UWV.

2. Pensioenfonds

De meeste tandartsen en tandarts-specialisten bouwden tot 1 januari 1996 verplicht aanvullend pensioen op bij de beroepspensioenregeling van Pensioenfonds Tandartsen en Tandarts-specialisten (SPT). Wanneer u met pensioen gaat, ontvangt u een aanvullend pensioen van ons pensioenfonds. SPT is een gesloten fonds. Dat betekent dat deelnemers geen premie meer betalen en dat er sinds 1996 ook geen nieuwe deelnemers meer worden toegelaten tot het pensioenfonds.

3. Bank of verzekeraar

U kunt zelf zorgen voor een aanvulling op uw pensioen. Dit kunt u doen door:

 • extra te sparen
 • te beleggen, of
 • een aanvullende verzekering af te sluiten bij een bank of een verzekeraar (lijfrente of koopsompolis).

Wat u kiest, hangt af van uw financiële situatie en van uw wensen voor later.