Pensioen op maat

Verlaging ouderdomspensioen na overlijden partner

Als u gepensioneerd bent en uw partner overlijdt, dan verandert uw ouderdomspensioen normaal gesproken niet. Gevolg is dat u dan wellicht meer pensioen krijgt dan u nodig hebt. U kunt daarom kiezen voor de verlaging van uw ouderdomspensioen na het overlijden van uw partner. Gevolg is dat u en uw partner tot die tijd samen kunnen genieten van een hoger ouderdomspensioen. Dit noemen we ook wel nivellering.

Eerst meer, daarna minder

U kunt kiezen voor een verlaging van uw ouderdomspensioen met 50, 60, 70, 80 of 90%. In ruil daarvoor wordt uw ouderdomspensioen verhoogd zolang u en uw partner in leven zijn. Als u eerder overlijdt dan uw partner, wordt het partnerpensioen voor uw partner verhoogd.

Wat moet u doen?

Geef minimaal 2 maanden voor uw pensioendatum aan ons door dat u gebruik wilt maken van deze keuzemogelijkheid. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook in Mijn SPT.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn SPT en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?