Pensioen op maat

Partnerpensioen omruilen voor extra ouderdomspensioen

Wellicht is het voor u interessant om het partnerpensioen om te zetten in extra ouderdomspensioen voor uzelf. U kunt deze keuze maken wanneer u met pensioen gaat. Daarna kunt u dit niet meer aanpassen.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u hiervoor kiest, ontvangt u meer ouderdomspensioen.

Wat moet u doen?

Ga naar Mijn SPT en controleer hoeveel ouderdoms- en partnerpensioen u hebt opgebouwd bij ons. Geef daarna uw keuze door aan ons. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook in Mijn SPT.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn SPT en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u nog meer kiezen?