Pensioen op maat

Later met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand volgend op uw 65ste verjaardag. Wilt u langer doorgaan? Dan kunt u ervoor kiezen om later met pensioen te gaan.

Gevolgen voor uw pensioen

Doordat u langer doorwerkt, bouwt u langer pensioen op bij een pensioenfonds of -verzekeraar. Hierdoor valt uw pensioenuitkering van dit fonds of deze verzekeraar straks hoger uit.

Wat moet u doen?

Geef ons door dat u later met pensioen wilt gaan. Doe dit minimaal 2 maanden vóór uw 65ste.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn SPT en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?