Pensioen op maat

In deeltijd met pensioen

Wilt u langzaam afbouwen? Dat kan. Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand volgend op uw 65ste verjaardag. U kunt echter ervoor kiezen om uw pensioen eerder of later dan uw 65ste gedeeltelijk te laten ingaan. Dat kan vanaf uw 60ste. U blijft dan voor een deel werken en voor het andere deel ontvangt u pensioen.

Gevolgen voor uw pensioen 

Kiest u ervoor om uw pensioen eerder dan uw 65ste gedeeltelijk te laten ingaan? Dan is uw inkomen lager.
Laat u uw pensioen pas na uw 65ste gedeeltelijk ingaan? Dan ontvangt u straks meer pensioen.

Wat moet u doen?

  • Aan ons doorgeven dat u in deeltijd met pensioen wilt gaan. Doe dit minimaal 2 maanden voordat u uw pensioen gedeeltelijk wilt laten ingaan.
  • Een intentieverklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer van plan bent om betaald werk te doen voor het deel dat u met pensioen wilt gaan
    Let op: dit moet alleen als u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd (in deeltijd) met pensioen wilt gaan.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn SPT en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?