Pensioen op maat

Eerst meer pensioen, daarna minder

Wilt u de eerste jaren van uw pensioen meer te besteden hebben? Dan kunt u de eerste 5 jaar een hoger ouderdomspensioen ontvangen. De periode daarna ontvangt u minder pensioen.

De hoogte van uw pensioen mag u niet zelf bepalen. Hiervoor is een standaard verhouding vastgesteld van 100:75 (hoog/ laag). In de lage periode ontvangt u dan een pensioen van 75% van het pensioen dat u in de hoge periode ontvangt. Deze mogelijkheid heeft geen invloed op de hoogte van het (bijzonder) partner- en wezenpensioen.

U kunt gebruikmaken van deze regeling op de door u gekozen pensioendatum.

Wat moet u doen?

Geef minimaal 2 maanden voor uw pensioendatum aan ons door dat u eerst meer pensioen wilt ontvangen. Dit doet u met het keuzeformulier dat u van ons ontvangt 3 tot 6 maanden voordat u met pensioen gaat. Dit formulier staat ook in Mijn SPT.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn SPT en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?