Pensioen op maat

Eerder met pensioen

Uw ouderdomspensioen gaat standaard in op de eerste dag van de maand volgend op uw 65ste verjaardag. Dat betekent niet dat u tot 65 jaar moet doorwerken. U kunt ervoor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Dit kan vanaf uw 60ste.

Gevolgen voor uw pensioen

Als u eerder met pensioen gaat, wordt uw pensioenuitkering lager. Dat komt doordat u naar verwachting langer een pensioenuitkering ontvangt.

Wat moet u doen?

Wilt u eerder met pensioen gaan, dan moet u:

  • aan ons doorgeven dat u eerder met pensioen wilt gaan. Doe dit minimaal 2 maanden voordat u met pensioen wilt gaan.
  • een intentieverklaring ondertekenen waarin u aangeeft dat u niet meer van plan bent om betaald werk te doen. Let op:dit moet alleen als u meer dan 5 jaar vóór uw AOW-leeftijd (in deeltijd) met pensioen wilt gaan.

Wat kunt u doen?

Ga naar Mijn SPT en laat de Pensioenplanner uitrekenen wat deze keuze betekent voor de hoogte van uw pensioen.

Wat kunt u verder doen?

Voordat u een besluit neemt, is het verstandig om te controleren wanneer uw AOW-pensioen ingaat.

Wat kunt u nog meer kiezen?