Onno Kouwenberg nieuw bestuurslid, Gerard Vermeulen herkozen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 26 juni jongstleden is Onno Kouwenberg gekozen tot nieuw bestuurslid van de BPVT per 1 juli 2018. Gerard Vermeulen is herkozen tijdens de Algemene Ledenvergadering. De vergadering is akkoord gegaan met de (financiële) jaarstukken van 2017 en de begroting van 2018.