Algemene ledenvergadering BPVT 20 juni 2017

Conceptnotulen

Op de documentenpagina van de BPVT vindt u de conceptnotulen van de algemene ledenvergadering van de BPVT van 20 juni 2017.